Florida - hawaii
Los angeles 1988
HET VERSLAG
Voor de foto’s van deze vakantie, klik hier